Opis otoczenia - 2011-12-23 11:30:10


     Tereny prowincji Kessho należą do jednych z bardziej zróżnicowanych. Dużą ich część stanowią wzgórza, które służą głównie do uprawy pól ryżowych. Wokół nich znajduje się również niewielki kompleks mieszkań, który należy do uprawiających tą rolę. Kolejną część tego terenu zajmują bujne, zielone lasy liściaste, w których pełno jest różnego rodzaju dzikich zwierząt. To stąd pochodzi lwia część pożywienia oraz skór dla mieszkańców Kessho. Trzecim typem biomu znajdującego się w Kessho jest wybrzeże. W jego skład wchodzi piaszczysta plaża rozciągającą się przez większą część krańców krainy oraz port, który jest idealnym przykładem postępu techniki. Zajmuję około 20% wybrzeża. Przez to miejsce przewija się ogromna ilość statków handlowych. To wokół portu wytworzyło się największego skupisko ludności, które zajmuje się głównie handlem. Ten teren należy również do najbogatszej części Kessho, gdzie majętność aż wycieka z każdego kawałka tej ziemi.

Opis stworzony przez Gamatt'a

www.yaoi-of-manhattan.pun.pl www.newcoolserver.pun.pl www.gandzia.pun.pl www.zsonr7wchelmie.pun.pl www.naruto-senpu.pun.pl