Opis otoczenia - 2012-01-25 20:26:31


     Na terenie całej wysypy wilgotność powietrze jest o wiele większa niż w przeciętnej krainie. Widok mgły jest na porządku dziennym i nieodłączonym elementem krajobrazu tegoż terenu. Można ją ujrzeć rano, w południe czy nawet popołudniu. Klimat jest stosunkowo ciepły, a wahania temperatur są bardzo małe. Tereny Zettou oprócz mgły nie mają nic wyróżniającej się. Gatunki roślinność jak i zwierząt zamieszkujących pobliskie tereny są niemalże takie same jak na innych wyspach, które wchodzą w skład Kraju Wody. Z jej krajobrazu praktycznie całkowicie zniknęły widoki spalenizny i itp., które były spowodowane ciągłymi walkami dwóch zwaśnionych stron. Gospodarka odbudowała się i prosperuje jeszcze lepiej niż na przed rozpoczęciem konfliktu z klanem Aburame.

Opis stworzony przez Gamatt'a